ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ЗАСАДИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКОСТИ ВИЇЗНОГО ТУРОПЕРЕЙТИНГУ В КОМПАНІЇ «ІНТЕРАВІАСЕРВІС»

Автор(и)

  • Олександр Віталійович Гладкий Київський національний торговельно-економічний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24025/2708-4949.2.2020.213389

Ключові слова:

туристичний бізнес, виїзний туроперейтинг, Інтеравіасервіс, управління якістю.

Анотація

У статті узагальнено аргументи та контраргументи в рамках наукової дискусії управління якістю виїзного туроперейтингу. Основна мета дослідження ‒ підвищення прибутковості та конкурентоспроможності туристичного підприємства за рахунок підвищення якості туристичної продукції; закріплення економічної стабільності підприємства та зниження витрат; забезпечення системного та цілеспрямованого впливу на параметри якості туристичних послуг у напрямі їх постійного підвищення; дотримання вимог законодавчих актів у сфері захисту споживачів. Систематизацію джерел літератури та підходи до вирішення проблеми управління якістю виїзного туроперейтингу висвітлено
в роботах Ткаченко
 Т. І., Брич В. Я., Ковальського В. С., Гончаренко В. Г., Роїної О. М. Актуальність вирішення цієї наукової проблеми полягає в тому, що управління якістю стало головним рушієм розвитку виїзного туроперейтингу. Дослідження управління якістю виїзного туроперейтингу в статті здійснено в такій логічній послідовності:  аналіз системи управління якістю, дослідження сутності виїзного туроперейтингу та дослідження туристичної компанії «Інтеравіасервіс». Методичними інструментами проведеного дослідження стали методи формалізації, розробки алгоритмів, описового, аналітичного та синтетичного. Об’єктом дослідження є процес управління якістю виїзного туроперейтингу компанії «Інтеравіасервіс», оскільки цей процес є сукупністю теоретичних, методологічних та практичних питань, пов’язаних з розробкою стратегій управління якістю виїзного туроперейтингу. У статті представлено результати емпіричного аналізу туристичної компанії «Інтеравіасервіс», що реалізує механізми виїзного туроперейтингу, що засвідчило розробку стратегій управління якістю. Дослідження емпірично підтверджує та теоретично доводить систему послідовності процедур розвитку виїзного туроперейтингу, що склалася в туристичній компанії «Інтеравіасервіс». Результати цього дослідження можуть бути корисними різним туристичним компаніям для розвитку системи управління якістю виїзного туроперейтингу.

Посилання

Брич В. Я. (2017). Туроперейтинг. Тернопіль: Екон. думка ТНЕУ.

ДСТУ 9000–2007 (2007) "Системи управління якістю. Основні терміни та словниковий запас" (ISO 9001:2000, IDT).

ДСТУ ISO 9001–2001 "Системи управління якістю. Вимоги" (ISO 9001:2000, IDT).

ДСТУ ISO 9004–2001 (2001) "Системи управління якістю. Настанови щодо поліпшення діяльності" (ISO 9004:2000, IDT).

Ковальський В. С., Гончаренко В. Г. (2003) Законодавство України про стандартизацію, метрологію і сертифікацію: закони і законодавчі акти. Київ: Юрінком Інтер.

Офіційний сайт компанії "Інтеравіасервіс". Взято з https://ias-avia.com.ua/

Роїна О. М. (2005) Туристична діяльність: Нормативна база. Київ: КНТ.

Ткаченко Т. І. (2006) Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу: монографія. Київ: Київ.нац. торг.-екон. ун-т.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-08-27

Номер

Розділ

Статті

URN