Редакційний штат

Редакційна колегія:

Головний редактор

Ганна ЧЕПУРДА,   доктор історичних наук, професор, завідувач кафедрт туризму та готельно-ресторанної справи Черкаського державного технологічного університету 

anna_chepurda@ukr.net

https://orcid.org/0000-0001-6273-4534

1. Преслав ДІМІТРОВ, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри туризму та декан факультету економіки Південно-західного університету «Неофіт Рильський», Болгарія 

preslav.dimitrov@swu.bg

https://orcid.org/0000-0002-7037-8127

2. Лариса ЧЕПУРДА, доктор економічних наук, професор, декан факультету харчових технологій та сфери обслуговування ЧДТУ;

licorn1963@gmail.com

https://orcid.org/0000-0002-8941-9427

3. Ірина АНТОНЕНКО, доктор економічних наук, професор, професор кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу Національного університету харчових технологій

ira_antonenko65@ukr.net

https://orcid.org/0000-0003-2299-2365

4. Інна ЗОЛОТУХІНА, доктор технічних наук, доцент, доцент кафедри харчових технологій в ресторанній індустрії Державного біотехнологічного університету

zolotce5@gmail.com

https://orcid.org/0000-0003-1900-2682

5. Карина СВІДЛО, доктор технічних наук, професор, професор кафедри туризму та готельного господарства Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова

karinasvidlo@gmail.com

https://orcid.org/0000-0002-0175-7756

6. Юлія МАЦУК, кандидат технічних наук, доцент кафедри харчових технологій Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара

  lyly2006@ukr.net

https://orcid.org/0000-0002-1899-3237

7. Сергій НЕЗДОЙМІНОВ, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу Одеського національного економічного університету

2072945@gmail.com

https://orcid.org/0000-0002-7349-596X

8. Володимир ВАСИЛІВ, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент, виконувач обов’язків завідувача кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК Національного університету біоресурсів і природокористування України

vasiliv@nubip.edu.ua

 https://orcid.org/0000-0002-2109-0522

9. Тетяна КОЛІСНИЧЕНКО, кандидат технічних наук, доцент кафедри туризму та готельно-ресторанного бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0003-0560-9520

10. Аліна СЛАЩЕВА, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг

sl.alina.2017@gmail.com

https://orcid.org/0000-0002-8195-8944

11. Світлана ПОПОВА, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри готельно-ресторанної справи та туризму Національного університету біоресурсів і природокористування України

popova.svy@gmail.com

 https://orcid.org/0000-0002-1548-8788

12. Діана НАГЕРНЮК, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Уманського національного університету садівництва

diana.nagernyuk@gmail.com

https://orcid.org/0000-0002-4934-0677

13. Марія ПОКОЛОДНА, кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри туризму і готельного господарства Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова

mari.pokolodna@ukr.net

https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0003-1170-0881

14. Михайло ЛЕПКИЙ, кандидат географічних наук, доцент, заступник декана з досліджень факультету митної справи, матеріалів та технологій, доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Луцького національного технічного університету

lepkiym@gmail.com
l