Редакційний штат

Редакційна колегія

Чепурда Ганна Миколаївна,   доктор історичних наук, професор, завідувач кафедрт туризму та готельно-ресторанної справи Черкаського державного технологічного університету (головний редактор)

Дімітров Преслав Михайлов, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри туризму та декан факультету економіки Південно-західного університету «Неофіт Рільський», Болгарія;  

preslav.dimitrov@swu.bg

https://orcid.org/0000-0002-7037-8127

  • Чепурда Лариса Михайлівна, доктор економічних наук, професор, декан факультету харчових технологій та сфери обслуговування ЧДТУ;

licorn1963@gmail.com

https://orcid.org/0000-0002-8941-9427

  • Свідло Карина Володимирівна, доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри інноваційних харчових і ресторанних технологій Харківського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету;

karinasvidlo@gmail.com

https://orcid.org/0000-0002-0175-7756

  • Мацук Юлія Анатоліївна, кандидат технічних наук, доцент кафедри харчових технологій Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара;

  lyly2006@ukr.net

https://orcid.org/0000-0002-1899-3237

  • Нездоймінов Сергій Георгійович, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу Одеського національного економічного університету;

2072945@gmail.com

https://orcid.org/0000-0002-7349-596X

Антоненко Ірина Ярославівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу Національного університету харчових технологій;

ira_antonenko65@ukr.net

https://orcid.org/0000-0003-2299-2365

  • Транченко Людмила Володимирівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Уманського національного університету садівництва.

lydatranch@gmail.com

https://orcid.org/0000-0003-0900-5484