Про журнал

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Історія журналу

Головний редактор – Чепурда Ганна Миколаївна, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи ЧДТУ.

Редакційна колегія

  • Дімітров Преслав Михайлов, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри туризму та декан факультету економіки Південно-західного університету «Неофіт Рільський», Болгарія;
  • Чепурда Лариса Михайлівна, доктор економічних наук, професор, декан факультету харчових технологій та сфери обслуговування ЧДТУ;
  • Свідло Карина Володимирівна, доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри інноваційних харчових і ресторанних технологій Харківського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету;
  • Антоненко Ірина Ярославівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу Національного університету харчових технологій;
  • Транченко Людмила Володимирівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Уманського національного університету садівництва.
  • Мацук Юлія Анатоліївна, кандидат технічних наук, доцент кафедри харчових технологій Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара;
  • Нездоймінов Сергій Георгійович, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу Одеського національного економічного університету