МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ У СФЕРІ МІЖНАРОДНОГО І ВІТЧИЗНЯНОГО ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Ірина Олексіївна Сидоренко Академія праці, соціальних відносин і туризму , Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24025/2708-4949.2.2020.213036

Ключові слова:

процес, моделювання процесу стратегічного управління, організаційно-економічний механізм, тенденції, стратегічні напрями

Анотація

Ця стаття узагальнює науково-практичні аспекти та контраргументи в межах наукової дискусії щодо моделювання процесу стратегічного управління конкурентоспроможністю у сфері міжнародного та вітчизняного туризму. Систематизація літературних джерел та науково-методичних підходів до вирішення проблеми засвідчила, що розробка механізмів та моделей у системі стратегічного управління міжнародним та внутрішнім туризмом у контексті соціально-орієнтованої економіки України є не тільки перспективним, але й нагальним питанням. Періодом дослідження обрано роки 2017–2019. Об’єктом дослідження є процес моделювання стратегічного управління конкурентоспроможністю у сфері міжнародного та внутрішнього туризму України в умовах глобалізації.

У статті визначено основні складові процесу моделювання стратегічного управління конкурентоспроможністю у сфері міжнародного і вітчизняного туризму; здійснено оцінку привабливості туристичної сфери України; розроблено стратегічні напрями розбудови вищої освіти у сфері туризму України, а також розвитку діяльності підприємств у відповідь на зміни у конкурентному середовищі; аргументовано пріоритетні елементи організаційно-економічного механізму управління у сфері туризму.

Дослідження емпірично підтверджує і теоретично доводить, що моделювання процесу стратегічного управління розвитком вітчизняного туризму України, з боку провладних структур, є одним із нагальних питань реформування і розбудови національної економіки.

Посилання

Державна служба статистики України. Туризм в Україні. Взято з http://ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 08.01.2018).

Державна служба статистики України. Цілі сталого розвитку. Взято з http://ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 13.02.2019).

Дно мировых рейтингов. Взято з https//file://storage/emulated/0/Download/ 6504%20(5).mht//novosti.in.ua/ (дата звернення: 08.01.2019).

Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання» (2019):

–22 березня, м. Черкаси. М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т, 1.

Стан та перспективи розвитку туристичного та готельно-ресторанного бізнесу (2019): кол. монографія [Електронний ресурс]: за ред. д-ра іст. наук, проф. Чепурди Г. М. Черкаси: ЧДТУ.

Статистичний щорічник України за 2018 рік (2018). Київ: Держ. служба статистики України.

Сьогодні. Взято з https//segodnya. ua/ (дата звернення: 08.02.2020).

Управління туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації. Взято з https://www.visitkyiv.travel// (дата звернення: 10.05.2020).

MediaPort. Взято з https //mediaport. ua / (дата звернення: 18.01.2020).

Tripmydream.com. Взято з https//Copyright@2017TripMyDream.com/ (дата звернення: 18.02.2018).

Ukrstat.org ‒ публікація документів Державної служби статистики України. Взято з https//ukrstat.org/ukr/druk/publicat/kat_u/publnauka_u.htm/ (дата звернення: 06.01.2018).

World Tourism Organization (UNWTO)-Covid-19 Recovery Technical Assistance Package. Взято з https//webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-05/COVID-19-Tourism-Recovery-TA-Package_8%20May-2020.pdf/ (дата звернення: 08.05.2020).

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-10-05

Номер

Розділ

Статті

URN