ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА У МІСТІ ЧЕРКАСИ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ

Автор(и)

  • Ганна Миколаївна Чепурда Черкаський державний технологічний університет, Ukraine
  • Лілія Леонідівна Івашина Черкаський державний технологічний університет , Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24025/2708-4949.2.2020.213033

Ключові слова:

готельний бізнес, заходи порятунку підприємств, економічна криза, економіка, прибуток

Анотація

У статті розглянуто та проаналізовано основні проблеми вітчизняного готельного бізнесу в умовах кризи.

Основна мета – визначити й проаналізувати основні проблеми, з якими стикається готельний бізнес в Україні, та запропонувати можливі шляхи їх вирішення.

Актуальним на сьогоднішній день для розвитку готельних підприємств є питання побудови роботи під час кризи і відновлення після неї.

При проведенні наукового дослідження було використано інформативно-аналітичні методи, методи порівняння, узагальнення, синтезу тощо. Теоретичною і методологічною основою дослідження стали наукові публікації та праці вітчизняних і зарубіжних вчених з питань економічних проблем туризму та готельно-ресторанного бізнесу. На основі проведених досліджень та аналізу діяльності підприємств готельного господарства під час кризи виділено головні питання відновлення нормальної діяльності готелів та готельних комплексів. Беручи до уваги економічну ситуацію, яка склалася в світі, та аналіз досліджень діяльності готельних господарств у кризовій ситуації, визначено та обґрунтовано необхідність підтримки готельного бізнесу.

Cтаття узагальнює міркування щодо питання важливості державного регулювання в сфері туризму та готельно-ресторанного бізнесу як сегмента економіки і термінове відновлення їх господарської діяльності.

Доведено, що економіка Україні перебуває під тиском світової економічної кризи, що негативно впливає на більшість сфер життя, і вкрай важливо створити умови для налагодження фінансування всієї галузі гостинності.

Зроблено висновок, що підтримка готельного бізнесу – досить важлива, навіть через те, що індустрія гостинності підтримує багато інших сфер діяльності. Подальші наукові дослідження функціонування сфери гостинності допоможуть прискорити вихід галузі з економічної кризи, а також вивести готельний бізнес на новий рівень розвитку.

Результати дослідження можуть бути корисними для працівників сфери туризму та готельно-ресторанного бізнесу, науковців, викладачів і студентів спеціальностей «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа».

Посилання

Амбросій, О. І. (2010). Управління доходами підприємств готельного господарства: цілісний підхід. Економічні науки. Серія: Облік і фінанси, 7 (25), 1, 31-35.

Бізнес і криза в Україні: які існують пільги та можливості. Взято з https://24tv.ua/biznes_i_kriza_v_ukrayini_yaki_isnuyut_pilgi_ta_mozhlivosti_n1304694

Всесвітня туристична організація (UNWTO). Офіційний веб-сайт. Взято з www.unwto.org

Кифяк, В. Ф. (2003). Організація туристичної діяльності в Україні: навч. посіб. Чернівці: Книги-ХХІ.

Мазаракі, А., Бойко, М., Кулик, М. (2017). Детермінанти ревеню-менеджменту в готельному бізнесі. Вісник КНТЕУ, 4 (114), 66-79.

Надтермінове офіційне звернення. Welcomer Network. Офіційний веб-сайт. Взято з https://www.facebook.com/welcomer.net/?ref=page_internal

Нокдаун и локдаун. Как «переносит» карантин гостиничный рынок Украины. Commercial property. Взято з https://commercialproperty.ua/analitics/ nokdaun-i-lokdaun-kak-perenosit-karantin-gostinichnyy-rynok-ukrainy/

Пуцентейло, П. Р. (2007). Економіка і організація туристично-готельного підприємництва: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури.

Роглєв, Х. (2005). Основи готельного менеджменту: навч. посіб. Київ: Кондор.

Отельный Комплекс «Селена». Взято з https://hotelselena.info/

Хроніки кризи бізнесу: кого в Україні найбільше накриє шторм коронавірусу. Економічна правда. Офіційний веб-сайт. Взято з https://www.epravda.com.ua/

publications/2020/03/19/658296/

Черкаських лікарів на карантин поселятимуть в отель. Суспільне новини. Офіційний веб-сайт. Взято з https://suspilne.media/22326-cerkaskih-likariv-na-karantin-poselatimut-v-otel/

Шмигаль: економіка України знаходиться під тиском світової економічної кризи. Українські національні новини. Офіційний веб-сайт. Взято з https://www.unn.com.ua/

Як COVID-19 змінить готельний бізнес в Україні. Взято з https://thepage.ua/ua/exclusive/sho-stanetsya-z-gotelyami-cherez-koronavirus

World tourism faces worst crisis since records began, says UNWTO. Взято з https://www.theguardian.com/travel/2020/may/07/world-tourism-faces-worst-crisis-since-records-began-says-unwto-report

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-08-27

Номер

Розділ

Статті

URN