МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ СЕРВІСОЛОГІЇ В РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Автор(и)

  • Наталія Терещук Уманський національний університет садівництва, Україна

DOI:

https://doi.org/10.24025/2708-4949.1-2(3-4).2021.242686

Ключові слова:

сервіс, ресторан, економіка, менеджмент, споживач, безпека, ефективність, модель, властивості

Анотація

Актуальність статті визначається тим, що в умовах постіндустріального розвитку інтенсивно розвивається сфера ресторанного обслуговування, з'явилися нові послуги і технології, а глобалізація сектора ресторанних послуг гостро ставить питання конкурентоспроможності українського сектора ресторанного обслуговування. Як галузь економіки, українське ресторанне обслуговування повинно все більше орієнтуватися на потреби та інтереси іноземних туристів і вітчизняних споживачів, вітчизняну економіку і суспільство.

Основною метою статті є розвиток ресторанного обслуговування (ресторанології) як науково-методичної основи розвитку і підвищення якості послуг в ресторанному бізнесі, що входить до складу сучасної економіки України.

У статті формуються положення ресторанної сервісології (сервісології в ресторанній справі ‒ ресторанології) як наукової основи проектування бізнесу і оцінки якості послуг в ресторанній справі, розвитку сфери сервісу в ресторанній справі, досліджуються і формуються теоретичні основи розвитку економіки і управління в сфері ресторанної справи в умовах глобалізації ринку такого роду послуг, розвитком сервісних та інформаційних технологій і комунікацій, досліджується функціонально-декомпозиційні уявлення ресторанів (комплексів ресторанних послуг).

Розроблена наукова теорія готельного обслуговування (готельна сервісологія) ще не сформована, недостатньо розвинена, не представлена науковою спільнотою і численними суб'єктами економіки і суспільством, що працюють над наданням готельних послуг і користуються послугами цієї сфери. В результаті багато актуальних питань розвитку сфери готельних послуг не можуть бути вирішені без теоретичного розуміння сутності сервісу і розвитку наукової теорії послуг (готельна сервісологія). При цьому такі дослідження теоретичних основ сфери готельних послуг матимуть не тільки теоретичну, але і в значній мірі прикладну цінність, оскільки специфіка технології виробництва в сфері готельних послуг, ресурсна складова і цільова постановка безпосередньо визначають систему управління і маркетингу в сфері готельних послуг.

Посилання

Апчел Ю. С. (2010). Сучасні моделі маркетингових комунікацій. Ефективна економіка, № 4. Взято з: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php.

Бебик, В. М. (2005). Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технології, паблік рилейшнз : монографія. Київ :МАУП, 2005, 483.

Державна служба статистики України. Взято з : http://www.ukrstat.gov.ua.

Кнышова, Е. Н. (2009) Маркетинг, учебное пособие. М.: ИНФРА-М, С. 13.

Разомасова, Е. А. (2011) Сфера услуг: теория, состояние и развитие. Новосибирск: НОУ ВПО Центросоюза РФ «Сибирский университет потребительской кооперации», 136.

Симонян, Г. А. (2011) Теоретические основы формирования сферы услуг. Вестник СГУТиКД. №1 (15), 57-60.

Статистичний аналіз підприємств готельного господарства та прогнозування його розвитку. Взято з : http://global-national.in.ua/archive/8-2015/256.pdf

Чернова, Е. В. (2015) Ресторанное дело. СПб.: Санкт-Петербургский торгово-экономический университет, 44.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-28

Номер

Розділ

Статті

URN