АВТОМАТИЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ЯК МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ГОТЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Наталія Терещук Уманський національний університет садівництва, Україна
  • Людмила Транченко Уманський національний університет садівництва, Україна https://orcid.org/0000-0003-0900-5484

DOI:

https://doi.org/10.24025/2708-4949.1-2(3-4).2021.241949

Ключові слова:

готельний бізнес, автоматизовані системи управління (АСУ), конкурентоспроможність, бізнес-процеси, інформаційні технології, індустрія гостинності розміщення

Анотація

У роботі висвітлено особливості регулювання готельного бізнесу за допомогою інформаційних технологій. Актуальність проблеми підтверджується тим, що існуючі методики оцінки використання автоматизованих систем управління готельними підприємствами та специфіка окремих програмних продуктів підвищують конкурентоспроможність сучасного готельного підприємства. Основною метою даного дослідження є виявлення тенденцій і концепція розвитку готельних послуг, що характеризуються високим рівнем конкуренції, різноманітністю видів послуг, що надаються і підвищенням рівня обслуговування. Сьогодні готельні підприємства на тлі запеклої боротьби за кожного гостя змушені активно вдосконалюватися, використовуючи різноманітні внутрішньо організаційні і технологічні інновації, застосовуючи їх як найбільш ефективні механізми підвищення конкурентоспроможності.

У статті розглянуто вплив інформаційних технологій на управління готелем, оскільки він прямо пов’язаний з підвищенням ефективності роботи як окремо взятого менеджера, так і готелю в цілому, а також вплив на конкурентоспроможність на сьогоднішньому ринку. У статті проаналізовано використання комп’ютерних мереж, Інтернету та інтернет-технологій, програмних продуктів наскрізної автоматизації всіх бізнес-процесів готелю, які на сьогодні є не просто питанням лідерства і створення конкурентних переваг, але й виживання на ринку в найближчому майбутньому.

Сьогодні значна кількість українських підприємств готельного бізнесу активно впроваджують системи автоматизації, які повністю відповідають сучасним вимогам. Основна перевага використання АСУГ полягає в наявності інтеграції з такими глобальними системами бронювання, як Amadeus, Galileo, Sabre та Worldspan.

Конкурентна перевага підприємств індустрії гостинності в значній мірі залежить від активного використання інновацій в області інформаційних технологій, які в свою чергу є міцним маркетинговим інструментом, що дозволяє управляти споживчою лояльністю гостя.

Посилання

Ахметзанов, А. & Клейн, Е. Д. (2018). Современные информационные технологии управления гостиницей. Актуальные проблемы развития индустрии гостеприимства : Сб. науч. ст. XIV Междунар. науч.-практ. конф. Под ред. О.А. Никитиной. 2018, 53-57.

Бритвина, В.В. Шабалина, Н. В., Дусенко, С. В., Седенков, С. Е., & Шинков, С. О. (2016). Внедрение инноваций для повышения конкурентоспособности гостиничных предприятий. Научное обозрение, № 2, 96-99.

Духовная, Л. Л. (2019). Автоматизация бизнес-процессов как механизм повышения эффективности гостиничного предприятия. Сервис в России и за рубежом, Т. 13, №3(85), 162-174.

Духовная, Л. Л. & Холодцова, И. И. (2014). Инновационные технологии в гостиничном бизнесе. Сервис в России и за рубежом, №7(54), 166-178.

Завідна, Л. Д. (2017). Готельний бізнес: стратегії розвитку : монографія. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 600.

Клейман, А.А. Бабанчикова О.А. (2018). О внедрении цифровых инновационных технологий и автоматизации управления в деятельность предприятий гостиничного и ресторанного бизнеса. В сб.: Вестник индустрии гостеприимства: Научный сборник. СПб., 59-71.

Хабибуллина, Д. Р. (2018). Сравнительный анализ средств автоматизации деятельности на предприятиях гостиничного бизнеса. Advances in Science and Technology, 81-82.

Шмарков, М. С. & Шмаркова, Е.А. (2018). Автоматизация гостиничных предприятий как механизм повышения конкурентоспособности. Обеспечение устойчивого развития регионов в пространственной структуре экономики, 44-46.

Доповідь Світового економічного форуму в галузі туризму «The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019».

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-28

Номер

Розділ

Статті

URN