ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТУРИСТІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24025/2708-4949.1-2(3-4).2021.241489

Ключові слова:

економічна ефективність, підприємство, сфера обслуговування, турист, засіб розміщення

Анотація

В роботі проведено комплексне дослідження питань аналізу основних складових та розробки напрямів забезпечення економічної ефективності функціонування суб’єктів сфери обслуговування туристів в сучасних умовах.

Систематизовано літературні джерела та підходи до вирішення проблеми визначення економічної ефективності роботи підприємств сфери обслуговування туристів. За результатами якої визначено, що в обслуговуванні туристів під час подорожі беруть участь різноманітні підприємства та організації сфери обслуговування. Об’єктом проведеного дослідження визначено підприємства сфери обслуговування туристів, а саме заклади розміщення, харчування, перевезення та розваг.

Емпірично підтверджено та теоретично доведено, що основним виконавцем, який забезпечує реалізацію етапів розміщення та обслуговування в готелі гостьового циклу, є сектор розміщення. Його представники також беруть участь в організації дозвілля туристів.

Обґрунтовано, що задоволення потреб і попиту на туризм передбачає необхідність забезпечення значної кількості туристичної продукції та послуг. Встановлено помітне зростання у розрізі усіх витрат, які здійснюють суб'єкти туристичної галузі на послуги сторонніх організацій, які включені до виробництва туристичного продукту.

Доведено, що аналіз економічної ефективності роботи підприємств сфери обслуговування туристів має практичне значення. За його результатами можна здійснити оцінку ефективності роботи підприємства, проаналізувати сумарний ефект його складових та напрямів діяльності, визначити перспективи розвитку галузі та результати використання витрачених ресурсів.

На основі проведеного аналізу встановлено, що в подальшому, для успішного виходу з кризи, необхідно розвивати інтеграційні форми підприємств в індустрії гостинності та обслуговування туристів.

Посилання

Бабарицька, В. К., & Малиновська, О. Ю. (2004). Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-термінологічні основи, сервісне забезпечення турпродукту: Навчальний посібник. К.: Альтерпрес, 288.

Державна служба статистики України. Офіційний сайт. Взято з http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 25.08.2021).

Незвещук-Когут, Т. С. (2015). Проблеми та напрями підвищення ефективності управління якістю обслуговування на туристичних підприємствах. Ефективна економіка, № 4. Взято з http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3995 (дата звернення: 25.08.2021).

Писаревський, І. М., & Сегеда, І. В. (2014). Тенденції розвитку готельного господарства в регіоні: вектор пріоритетів. Комунальне господарство міст, випуск 115, 83-87.

Современное состояние, тенденции и перспективы развития мирового гостиничного хозяйства. Взято з khv.ru/index.php/dopinfo/98-sovremennoe-sostoyanie-tendentsii-i-perspektivy-razvitiya-mirovogo-gostinichnogo-khozyajstva (дата звернення: 25.08.2021).

Туризм в Украине (развитие туристического бизнеса). Часть 1. Взято з http://socium.com.ua/2015/01/tourism-in-ukraine-development-of-tourism/ (дата звернення: 25.08.2021).

Шаповал, В. М., & Герасименко, Т. В. (2016). Фактори та принципи підвищення ефективності діяльності підприємств туристичного комплексу. Економічний вісник, №3, 79-85.

Шацька, З. Я., & Шевель, А. А. (2020). Організація роботи підприємств готельної сфери в умовах пандемії Сovid-19. Ефективна економіка. №10. Взято з http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/10_2020/53.pdf (дата звернення: 25.08.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-28

Номер

Розділ

Статті

URN