LAND RENT IN THE CENTRAL BUSINESS DISTRICT OF A CITY AS A KEY FACTOR OF SOCIAL SERVICE DEVELOPMENT

Автор(и)

  • О.В. Гладкий Київський національний торговельно-економічний університет, Ukraine, Україна

DOI:

https://doi.org/10.24025/2708-4949.1-2(3-4).2021.241460

Ключові слова:

земельна рента, місцезнаходження, центральний діловий район, ключовий фактор, соціальне обслуговування, рентабельність, конкурентоспроможність

Анотація

У цій статті узагальнено різні підходи до вивчення земельної ренти в центральній територіальній системі, наприклад, у діловому районі великого міста чи агломерації як ключового фактору розвитку сектору соціальних послуг. Основною метою дослідження є підвищення рентабельності та конкурентоспроможності підприємств сфери послуг за рахунок поліпшення їх розташування в центрі ділового району. Систематизація літературних джерел та підходів до вирішення проблеми земельної ренти у розвитку центрального ділового району дозволила виділити праці вітчизняних науковців, таких як Ткаченко Т. І., Драпіковський О. І., Іванова О. О., Грицай О. В., Вакуленко В. М., Дехтяренко Ю. Ф., Захарченко В. І., Литвиненко Р. І., а також дослідження зарубіжних вчених, таких як Фуджіта М., Тісс Ж.-Ф., Хендерсон В., Герберт Гірш. Актуальність вирішення цієї наукової проблеми полягає в тому, що земельна рента в системі центрального місця, наприклад в діловому районі великого міста, є основним рушієм розвитку сфери послуг. Вивчення формування земельної ренти у статті проводиться в такій логічній послідовності: оренда земельних ділянок, розвиток торгових об’єктів в моноцентричному місті, торгові точки, земельна рента за торгівлю товарами з епізодичним попитом, земельна рента торгівлі товарами постійного попиту, дослідження земельної ренти торгових підприємств, рента житлових земельних ділянок міста, два види ренти житлової забудови, функції ренти із заміною виробничих факторів замість дослідження виробництва або градієнт ренти. Методичними засобами проведеного дослідження стали методи формалізації, розробки алгоритму, описові, аналітичні та синтетичні. Об'єктом дослідження є формування земельної ренти в центральному діловому районі великого міста або агломерації. У статті представлені результати емпіричного аналізу формування земельної ренти в центральному діловому районі, який показав її вплив на ефективність розташування та економічне зростання підприємств сфери послуг. Дослідження емпірично підтверджує та теоретично доводить процедури оцінки земельної ренти для підвищення прибутковості та конкурентоспроможності підприємства сфери послуг за рахунок поліпшення їх місцезнаходження. Результати цього дослідження можуть бути корисними для різних туристичних та сервісних компаній, які шукають найкраще місце розташування в центральному діловому районі великого міста.

Ключові слова: земельна рента, місцезнаходження, центральний діловий район, ключовий фактор, соціальне обслуговування, рентабельність, конкурентоспроможність.

Посилання

Брокгауз, Ф. А., Ефрон, И. А. (1899) Земельная рента. Энциклопедический словарь. С.-Петербург: Типолитография Акц. общ. «Издат. дело, бывшее Брокгауз-Ефрон», Т.52, 579-586.

Вакуленко, В. М., Дехтяренко, Ю. Ф., Драпіковський, О. І. та ін. (1997) Економіка міст: Україна і світовий досвід: Навч. посібник. За заг. ред. В. Макухи. К.: Основи, 243.

Голян, В. (2018). Земельная децентрализация: институциональные и рентные предпосылки. Економіст. Київ, № 3, 11-16.

Грицай, О. В. (1991). Центр и периферия в региональном развитии. М.: Наука, 167.

Драпіковський, О. І., Іванова, І. Б., & Терещенко, Н. О. (2016). Методи і моделі оцінювання нерухомого майна [Текст] : навч. посіб. Київ : Віпол, 510.

Захарченко, В. І. (2004) Трансформаційні процеси у промислових територіальних системах України. Вінниця: Гіпаніс, 2004, 547.

Литвиненко, Р. И. (1980) Промышленные агломерации УССР и перспективы их комплексного развития. Основные направления комплексного развития регионов. К.

Fujita, M, Thisse, J.-F. (2004) Economics of Agglomeration: cities, industrial location and regional growth. Cambridge, Cambridge University Press, 466.

Giersch, H. (Ed.). (1995). Urban agglomerations and economic growth. (Publications of the Egon-Sohmen-Foundation). Papers of a conference held in Zurich in 1993. Springer-Verlag Berlin. Heidelberg, 279.

Henderson, V. (2000) How urban concentration affects on economic growth? The World Bank development research group. New York, 27.

Indicators for Sustainable Urban Development (1998). Proceeding of the European Commission Advanced Study Course 5th-12th July 1997, Delft, The Netherlands. The International Institute for the Urban Environment, Delft, 439.

Selections of the Wufeng Lins's archives in Ch'ing Taiwan [Text] : land property & rent (2015). Taipei : Academia Historica, IX, 611.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-28

Номер

Розділ

Статті

URN