СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Наталія Вікторівна Корнілова Черкаський державний технологічний університет, Ukraine
  • Алла Миколаївна Данилюк Черкаський державний технологічний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24025/2708-4949.1.2020.206474

Ключові слова:

державне регулювання, Мінекономіки, статистика туризму

Анотація

У роботі наведено аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку туризму в Україні та здійснена оцінка змін щодо регулювання діяльності в цій сфері.

Мета дослідження – аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку туризму в Україні. Під час наукового дослідження використані інформативно-аналітичні методи, методи порівняння тощо. Здійснено аналіз чинних нормативно-правових документів, які стосуються сфери туризму, а також ті зміни в Україні (політичного, економічного, соціального характеру тощо), які вплинули та мають впливати на стан розробки організаційно-регуляторних актів, порядок здійснення господарської діяльності на ринку туристичних послуг, питання оподаткування тощо. Під час написання статті доведено, що актуальність дослідження сучасних тенденцій на ринку туристичних послуг зумовлена відсутністю відповідних нормативно-правових актів, які б чітко регулювали процеси, що мають відбуватися та відбуваються в цій сфері.

Ця стаття узагальнює аргументи щодо питання важливості державного регулювання в сфері туризму, як сегменту економіки та створення відповідних регуляторних актів, які б сприяли заохоченню юридичних і фізичних осіб-підприємців надавати послуги для туристів у правовому полі.

Доведено, що в Україні важливо створити відповідні умови для чіткого та недвозначного регулювання економічними важелями в сфері туризму; розробити «прозорі» правила гри на ринку туристичних послуг, які зумовили б відкритість, ясність взаєморозрахунків між споживачами та надавачами послуг.

Зроблено висновки про те, що в Україні необхідне державне регулювання всієї галузі, зокрема щодо питань нормативно-правового забезпечення діяльності в сфері туризму, питань інфраструктури, кадрів, фінансів, рівня сервісу.

У статті здійснено систематизацію чинних вимог до сфери туризму в Україні та узагальнено аргументи щодо необхідності покращення стану в діяльності туристичних операторів та агентів.

Результати проведеного дослідження можуть бути корисними для працівників сфери туризму, науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів, які опановують спеціальності «Туризм», «Готельно-ресторанна справа».

Біографії авторів

Наталія Вікторівна Корнілова, Черкаський державний технологічний університет

Кандидат економічних наук, доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи

Алла Миколаївна Данилюк, Черкаський державний технологічний університет

Доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи

Посилання

Аналітика та статистика. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Офіційний веб-сайт. Взято з https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=Analitika&pageNumber=1

Беспала, О. А. (2017) Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку туристичного ринку в Україні. Економіка: реалії часу №6 (34). Взято з https://economics.opu.ua/files/archive/2017/No6/9.pdf

В Україні створять державне агентство у справах туризму. Укрінформ. Взято з https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2812791-v-ukraini-stvorat-derzavne-agentstvo-u-spravah-turizmu.html

Департамент туризму та курортів. Інформація щодо відвідування України іноземними туристами та виїзду громадян України за кордон І півріччя 2016-2019 років. Взято з http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=75c06d69-f9c1-47d8-b68a-

ca28d31cc9fe&title=InformatsiiaSchodoVidviduvanniaUkrainiInozemnimiTuristamiTaViizduGromadianUkrainiZaKordonIPivrichchia2016-2019-Rokiv (дата звернення: 01.12.2019).

Департамент туризму та курортів. Інформація щодо фінансово-економічних показників сфери туризму та курортів 2017–2019 роки. Взято з http://www.me.gov.ua (дата звернення: 01.12.2019).

Державна регуляторна служба України. Офіційний сайт. Взято з http://www.drs.gov.ua/ (дата звернення: 20.11.2019).

Довідка за результатами опрацювання статистичних звітів туроператорів за 2018 рік. Взято з http://www.me.gov.ua (дата звернення: 01.12.2019).

Закон України від 23.11.2018 № 2628 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів». Взято з http://www.rada.gov.ua (дата звернення: 21.11.2019).

Кифяк, В. Ф. (2003) Організація туристичної діяльності в Україні. Навчальний посібник. Чернівці: Книги-ХХІ. 300 с.

Ковальчук, С. В. & Миколишина, В. В. (2011) Поняття туристичного ринку та особливості його функціонування. Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. №6, T. 4.

Косар Н. & Кузьо, Н. (2016) Дослідження розвитку туризму в умовах кризи. Актуальні проблеми економіки. №2 (176).

Ліцензійні умови провадження туроператорської діяльності : Постанова Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 991. Взято з rada.gov.ua (дата звернення: 20.11.2019).

Любіцева, О. О. (2002) Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти). К.: Альтерпрес, 436 с.

Пестушко, В. М. (2015) Український туризм у контексті глобалізації: сучасний стан і перспективи. Географія та основи економіки. №7.

Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності: Постанова Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 № 420. Взято з rada.gov.ua (дата звернення: 20.11.2019).

Україна туристична: виклики виїзного та в’їзного туризму. Взято з https://ukr.lb.ua/blog/mykhailo_titarchuk/435645_ukraina_turistichna_vikliki.html (дата звернення: 20.11.2019).

Фролова, Г. І. & Фролова, В. Ю. (2014) Організаційні засади маркетингових досліджень у сфері туризму Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. №3.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-06-26

Номер

Розділ

Статті

URN