ФРАНЧАЙЗИНГ ЯК СУЧАСНИЙ КАТАЛІЗАТОР РОЗВИТКУ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

Автор(и)

  • Юлія Михайлівна Тихоненко Черкаський державний технологічний університет, Ukraine
  • Лілія Леонідівна Івашина Черкаський державний технологічний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24025/2708-4949.1.2020.206455

Ключові слова:

туризм, туристичний бізнес, туристичні підприємства, франчайзингова мережа, франчайзер, франчайзі

Анотація


У статті розглянуто питання перспективи туристичного бізнесу та франчайзингу як одного із факторів його розвитку на сучасному етапі.

Основною метою є розгляд умов поширення франчайзингу в туристичній галузі України, перспектив та проблем його розвитку.

Актуальним на сьогоднішній день для розвитку туристичних підприємств є об’єднання їх у франчайзингові мережі. Під час наукового дослідження використані інформативно-аналітичні методи, методи порівняння, узагальнення, синтезу тощо. Теоретичною й методологічною основою дослідження стали наукові публікації та праці вітчизняних і зарубіжних вчених з питань практичного застосування франчайзингу у туристичному бізнесі. При написанні даної статті на основі проведених досліджень та аналізу формування і розвитку франчайзингу в Україні та світі було виділено етапи еволюції франчайзингу, як сучасної теоретичної основи здійснення підприємницької діяльності в туристичному секторі. Беручи до уваги історичні особливості та аналіз дослідження концепту франчайзингу, визначено та обґрунтовано поняття франчайзингу як інноваційного інструменту забезпечення ефективної діяльності туристичного бізнесу.

Досліджено та обґрунтовано доцільність об’єднання туристичних підприємств у франчайзингові мережі, як перспективний напрям розвитку сучасного туристичного бізнесу. У статті висвітлюються проблеми і перспективи розвитку франчайзингової системи в туристичному бізнесі в Україні. Розкрито особливості створення франчайзингових мереж як найбільш ефективної форми діяльності в туристичному бізнесі. Проаналізовано найпопулярніші франшизи в Україні. Визначено основні переваги і недоліки франчайзингу для франчайзера та для франчайзі.

Зроблено висновки про те, що створення франчайзингових мереж є перспективним напрямком розвитку вітчизняних мережевих туристських структур. Подальші наукові дослідження системи франчайзингу прискорять вихід України з економічної кризи, а також виведуть туристичний бізнес на новий рівень розвитку.

Результати дослідження можуть бути корисними для працівників сфери туризму, науковців, викладачів та студентів спеціальності «Туризм».

Біографії авторів

Юлія Михайлівна Тихоненко, Черкаський державний технологічний університет

 

Кандидат історичних наук, старший викладач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи

Лілія Леонідівна Івашина, Черкаський державний технологічний університет

Кандидат ітехнічних наук, доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи

Посилання

Бедринець, М. Д. (2008). Франчайзинг: світовий досвід і перспективи розвитку в Україні. Фінанси України, 2, 96–104.

Голошубова, Н. О. ред. (2014). Підприємницькі мережі в торгівлі: монографія. Київ, 344 с.

Гринько, Т. В. & Крупський, О. П. (2015). Франчайзинг як інструмент формування організаційної культури туристичних підприємств. Актуальні проблеми економіки, 1, 145–154.

Комарова, М. Е. & Полевничая, И. Л. (2014). Специфика функционирования франчайзинговых сетей в туристском бизнесе. Научный результат, 2, 26–32.

Корольчук, О. П. (2004). Формування та розвиток вертикальних маркетингових систем в Україні. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 216 с.

Мазаракі, А. А. ред. (2013). Туристські дестинації (теорія, управління, брендинг): монографія. Київ, 388.

Мельниченко, С. В. (2014). Готельні мережі на ринку туристичних послуг України. Вісник КНТЕУ, 3, 5–15.

Мельниченко, С. В. (2015). Франчайзингові мережі туристичних підприємств. Вісник КНТЕУ, 4 (102), 30-42.

Ногачевський, О. Франчайзинг: актуальні проблеми розвитку в Україні. Взято з http://fdf.org.ua/news/445-franchajzing-aktualni-problemi-rozvitku-v-ukrajini

UNWTO. Офіційний веб-сайт. Взято з http://www2.unwto.org/

Асоціація франчайзингу України. Офіційний веб-сайт. Взято з http://www.franchising.org.ua.

Тарасов, Василий. Лучшие франшизы в Украине в 2019 по версии InVenture 12.05.19. Взято з https://inventure.com.ua/analytics/articles/luchshie-franshizy-v-ukraine-v-2019-po-versii-inventure

Ткачук, Т. М. (2016). Міжнародні франчайзингові туристичні мережі. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право, 5, 71–82.

Тошина, Н. М. (2009). Новітній маркетинговий напрямок в бізнесі: франчайзинг та його особливості. Бізнес-навігатор, 2 (17), 151–154

Федунь, Ю. & Огінок, С. (2013). Становлення та розвиток франчайзингової стратегії ведення бізнесу у світовій економіці. Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини, 33, 293–299.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-06-26

Номер

Розділ

Статті

URN